Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Müxabirləşmə

Müəssisənin gündəlik fəaliyyəti zamanı maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarını uçota alması üçün müxabirləşmədən istifadə olunur. Müxabirləşmə hesabların müvafiq qaydalara uyun olaraq Debet və Kredit əməliyyatları üzrə ikili yazılış formasıdır. Bu yazılış forması vastitəsi ilə hər hansı dövr üzrə yekun nəticələr əsasında Balans, Mənfəət-Zərər, Pul vəsaitinin hərəkəti və Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatlar tərtib edilir. Aşağıda Yeni hesablar planı ilə mühasibat uçotunda istifadə edilən müxabirləşmə nümunələri verilib.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

Kərimov A.R. Mühasibat uçotu,vergilər.

 

1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol