Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Mühasibat Uçotu

Təlim haqqında

Təlim proqramı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun təşkil edilmiş mühasibat uçot qaydalarını və maliyyə hesabatlarının hazırlanması əsaslarını əhatə edir.

Tədris planı (ətraflı məlumat)

 • Hesablar planı və ikili yazılış
 • Mühasibat kitabları və registrləri
 • Mühasibat balansı
 • Əsas vəsaitlər və mal-materialların uçotu
 • İstehsal məsrəfiləri, Məhsulun maya dəyərinin hesablanması
 • Bank və kassa, pul vəsaitlərinin uçotu
 • Əmək haqqının uçotu
 • Alqı-satqı əməliyyatları
 • Debitor və Kreditorla hesablaşmaların uçotu
 • Büdcə ilə hesablaşmalar
 • Dövrün bağlanması

 

Təlimdən əldə edəcəyiniz biliklər

 • Əməliyyatların ikili yazılış qaydası
 • Dövriyyə qalıq cədvəlinin qurulması
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında (Balans) hesabatın hazırlanması
 • Mənfəət və Zərər haqqında hesabatın hazırlanması
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının hazırlanması
 • Kapitalda dəyişiklik hesabatının hazırlanması

 

Təlimin detalları

Mühasibat uçotu 2 ay  32 saat 360 AZN
1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol