Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Uzunmüddətli debitor borcları

Hesablar planına uyğun olaraq 17-ci maddədə uzunmüddətli debitor borclarının (1 ildən sonra alınması gözlənilən) uçotu üçün bu hesablardan istifadə olunur- 171 N-li “Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları”, 172 N-li ‘Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları”, 173 “Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları", 174 N-li “İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları”, 175 N-li ‘Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları”, 176 N-li “Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları”, 177 N-li “Digər uzunmüddətli debitor borcları”
 

1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol