Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Qeyri-Maddi Aktivlər

Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması 101 nömrəli hesabın debetində, balansdan silinməsi isə kreditində qeyd olunur. Hesablanmış amortizasiya məbləği 102 nömrəli hesabın kreditində, silinən məbləğ isə debetində əks olunur. Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması zamanı 103 nömrəli hesabdan istifadə olunur.

 

Debet
Kredit
Məbləğ
Əməliyyatın məzmunu

101

531

531

223

2000.00

2000.00

Başqa müəssisədən alındıqda

Bank hesabından ödəniş

101 302 1000.00 Təsisçidən kapital qoyuluşu

202

102

102

101

400.00

400.00

Amortizasiya hesablanıb

Amortizasiya silinir

701,731

211

601,611

801

101

601,611

801

701,731

600.00

700.00

700.00

600.00

Aktivin qalıq dəyəri satışa silinir

Alıcıya təqdim olunub

Satışdan gəlir mənfəətə silinir

Satışın maya dəyəri zərərə silinir(100 mənfəət)

103

103

533

522

1000.00

220.00

Aktivin əldə olunması ilə bağlı əmək haqqı xərci

Əmək haqqına hesablanmış sosial sığorta məbləği

101 103 1220.00 Qeyri-maddi aktiv mədaxil olunur

 

1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol